Ce trebuie sa stim despre programul Prima Casa?


Programul "Prima Casa" este reglementat in prezent de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 si de normele de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009.

Obiectul acestuia este "facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat", potrivit ordonantei de urgenta, cu precizarea ca, in cazul construirii unei case, beneficiarul programului trebuie sa detina in proprietate terenul pe care urmeaza sa se realizeze constructia.

"Prin locuinta in sensul programului "Prima casa" se intelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii", prevede actul normativ.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat ca, in 2016, "Prima Casa" dispune de un plafon total de garantare de 1,69 miliarde de lei (in care sunt inclusi si banii ramasi de anul trecut). In 2015, plafonul total de garantare a fost de 2,63 miliarde de lei (inclusiv suma ramasa din 2014), iar in decembrie 2015 a fost aprobata o suplimentare de 200 de milioane de lei.

Din ianuarie si pana la inceputul lunii februarie, deja au fost acordate peste 1.500 de garantii (in valoare de peste 133 de milioane de lei), conform Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In plus, MFP a subliniat ca nicio banca nu si-a anuntat intentia de a iesi din programul guvernamental, astfel ca lista partenerilor include: BCR, BRD, Raiffeisen, Banca Romaneasca, Alpha Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Bancpost, Piraeus Bank,  Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank, Credit Agricole Bank, OTP Bank, Bank Leumi, Romanian International Bank, ING Bank, Marfin Bank si CreditCoop.

In principal, pot fi beneficiari ai programului guvernamental "Prima Casa" persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii impuse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009:
 • declara pe propria raspundere, la data solicitarii creditului garantat, fie ca nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul/sotia nicio locuinta (indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita), fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul/sotia cel mult o locuinta (dobandita prin orice alt mod decat prin Program), in suprafata utila mai mica de 50mp;
 • achizitioneaza sau construiesc o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
 • au calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul (adica banca).

In acelasi timp, normele de aplicare stabilesc ca beneficiarii pot sa cumpere sau sa construiasca urmatoarele tipuri de case:

 • locuinte terminate, destinate achizitionarii, inclusiv pe cele construite si date in exploatare prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL);
 • locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv cele construite prin programele ANL;
 • locuinte noi, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele ANL;
 • locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele ANL;
 • locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia.
 • Important! Persoanele care au solicitat credite pentru "Prima Casa" pot verifica starea cererii lor cu ajutorul unei aplicatii online, ce este disponibila aici.

Principalul criteriu ce trebuie indeplinit este ca solicitantii sa dispuna de "un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare si finantarea garantata", dupa cum se arata in actul normativ.

De asemenea, solicitantii trebuie sa achizitioneze o locuinta incadrata in clasa A, B sau C de eficienta energetica, sa se oblige sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii (in valoare egala cu trei rate de dobanda), sa se oblige sa nu vanda locuinta in primii cinci ani de la data dobandirii, precum si sa se oblige sa asigure locuinta din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivand din polita sa le cesioneze in favoarea statului roman si a bancii.

Atentie! Pentru cumpararea unei locuinte in cadrul procedurii de executare silita, persoanele fizice trebuie sa prezinte bancii documentele specifice procesului de licitatie, in locul antecontractului de vanzare-cumparare.

In situatia in care este vorba de construirea unei locuinte in regim individual, in cadrul programului "Prima Casa", criteriile de eligibilitate pentru solicitanti sunt urmatoarele:
 • sa faca dovada, prin declaratie autentica pe propria raspundere, ca la data solicitarii creditului fie nu detin in proprietate nicio locuinta, fie detin cel mult una cu o suprafata utila mai mica de 50mp;
 • sa aiba in proprietate terenul pe care se va construi casa - inclusiv in cazul celor construite prin ANL -, inscris in cartea funciara, liber de orice sarcini, si sa garanteze cu acesta, dar si cu locuinta construita prin "Prima Casa";
 • sa prezinte bancii proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
 • sa detina o autorizatie de construire valabila, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;
 • sa prezinte bancii un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii - in calitate de antreprenor general al imobilului -, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei. Din contractul de antrepriza/graficul de lucrari trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;
 • sa prevada in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia casei in maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata (termenul poate fi prelungit ulterior cu cel mult 12 luni);
 • sa prezinte bancii certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
 • sa prezinte bancii polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru casa in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de banca si sa cesioneze in favoarea statului roman si a bancii drepturile derivand din polita, pe toata perioada de executie a lucrarilor;
 • sa prezinte bancii dovada constituirii unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
 • sa prezinte bancii contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat (daca este cazul);
 • sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in normele interne de creditare ale bancii;
 • sa dispuna de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a casei;
 • sa se oblige sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu trei rate de dobanda;
 • sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin program in primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
 • sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
 • sa asigure locuinta, dupa construire, impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivand din polita sa fie cesionate statului roman si a bancii;
 • sa acopere din surse proprii eventualele costuri suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
 • sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
 • sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte bancii documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.